Generalforsamling i Uhrenholdts Gård onsdag d. 23. marts kl. 19.00

et godt samlingssted

Generalforsamling i Uhrenholdts Gård onsdag d. 23. marts kl. 19.00

Generalforsamling i Uhrenholdts Gård onsdag d. 23. marts kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før.

Bestyrelsen