Generalforsamling

et godt samlingssted

Generalforsamling

Generalforsamling i Uhrenholdts Gård torsdag d. 12.3 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før.


Bestyrelsen